marți, 20 mai 2014

După 25 de ani. Istoriile şi memoriile comunismului

După 25 de ani. Istoriile şi memoriile comunismului


Conferinţă internaţională, 20-21 noiembrie 2014, Bucureşti


Organizatori : Fundaţia Culturală Memoria şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER)
Comitetul de organizare : Claudia-Florentina Dobre (doctor în istorie, secretar general de redacţie al revistei Memoria, cercetător asociat CEREFREA), Valeriu Antonovici (doctor în ştiinţe politice, SNSPA)
Comitet ştiinţific : Cosmin Budeancă (director general, IICCMER), Liliana Deyanova (profesor, Universitatea St. Kliment Ohridski, Sofia), Micaela Ghiţescu (director, Fundaţia Culturală Memoria), Adrian Miroiu (profesor, SNSPA), Radu Preda (preşedinte executiv, IICCMER), Liviu Rotman (profesor, SNSPA), Izabela Skórzyńska (profesor, Universitatea Adam Mickiewicz, Poznań), Anna Wachowiak (profesor, Şcoala de excelenţă în Studii Umanistice, Szczecin).
Parteneri : Centrul Regional Francofon de Studii Avansate în Ştiinţe Sociale (CEREFREA), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).


Informaţii organizatorice

Data conferinţei : 20-21 noiembrie 2014
Termen limită candidaturi : Vă rugăm să trimiteţi o scurtă propunere de maxim 300 de cuvinte şi o scurtă biografie până la data de 15 septembrie 2014 la următoarea adresă:cfdobre@gmail.com
Cei ale căror propuneri sunt acceptate de către comitetul academic vor fi înştiinţaţi pe 25 septembrie 2014. Ne propunem să publicăm lucrările conferinţei.
Limbi de lucru ale conferinţei : româna, engleza şi franceza.


25 de ani după căderea comunismului în Europa centrală şi de est, memoria şi istoria acestui regim rămân controversate. Pe de o parte, istoria comunismului în regiune stă sub semnul denunţării crimelor săvârşite de acest regim. Pe de altă parte, mai ales în unele cercuri intelectuale de stânga, se aduce în discuţie aşa-numita „modernitate a comunismului”.
Memoria comunismului se prezintă chiar şi mai divizată decât paradigmele istorice în care este aşezat acest regim. Nostalgicii se afirmă în spaţiul public, în ultimii ani, mai ales prin urmaşii lor de a doua generaţie. Cele mai recente sondaje realizate de Fundaţia pentru o societate deschisă şi cele realizate de IICCMER arată că tinerii consideră epoca comunistă o perioadă mai degrabă pozitivă. Denunţătorii crimelor comunismului, foarte activi imediat după căderea comunismului, dispar rând pe rând fără a fi reuşit să transmită flacăra mai departe, cu câteva excepţii. O memorie ironică a comunismului îşi face şi ea din ce în ce mai mult prezenţa în spaţiul public al regiunii.
Dacă cei care au experimentat comunismul se manifestă nostalgic sau denunţător, tinerii „Epocii de aur” ceauşiste privesc această perioadă cu (auto)ironie. Cei născuţi în preajma anului 1989, fără a avea amintiri proprii, se situează într-un curent postmemorial. Opiniile şi chiar memoria lor despre comunism sunt intermediate de familie sau de grupul din care fac parte precum şi de  sistemul de învăţământ şi de media.
Ajungând la ora unui prim bilanţ istoriografic şi memorial invităm tinerii cercetători şi nu numai să împărtăşească în cadrul colocviului „După 25 de ani. Istoriile şi memoriile comunismului” organizat de Fundaţia Culturală Memoria şi IICCMER pe 20-21 noiembrie 2014, cercetările lor privitoare la memoria şi istoria comunismului românesc, est şi central european. Sunt binevenite lucrări clasice în limbile română, engleză şi franceză, dar şi cele pe suport audio-video, postere şi filme documentare.

Avem în vedere următoarele teme dar orice digresiune de la acestea este binevenită:
 • istoriografia comunismului
 • viaţa cotidiană
 • memoria şi istoria represiunii
 • memoriile comunismului
 • generaţia postmemorialăluni, 19 mai 2014

Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism

Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism


The International Conference of Bucharest

20 and 21 November 2014


Organizers: Memoria Cultural Foundation, The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exil (IICCMER)
Partners: Francophone Regional Center of Advanced Studies in Social Sciences (CeReFREA), National School of Political and Administrative Studies (SNSPA)

Conference Committee:

Convenors: Claudia-Florentina Dobre (Memoria Cultural Foundation, CEREFREA), Valeriu Antonovici (SNSPA)
Advisory Board : Cosmin Budeancă (general manager, IICCMER), Liliana Deyanova (Professor, Department of Sociology, St. Kliment Ohridski Sofia University), Micaela Ghiţescu (Director, Memoria Cultural Foundation), Adrian Miroiu (Professor SNSPA), Radu Preda (Executive President, IICCMER), Liviu Rotman (Professor SNSPA), Izabela Skórzyńska  (Associated Professor of History at the ‘Adam Mickiewicz’ University of Poznań), Anna Wachowiak (Professor at the Higher School of Humanities, Szczecin).


Organisational Information:
Date : 20-21 November 2014
Abstract proposal and deadline: Please send your abstract of no more than 300 words together with a short biographical statement by 15 September 2014. Abstracts will be selected by the academic committee. We will notify you about the acceptance of your proposal by 25 September 2014. We plan to publish selected papers in a peer-reviewed journal or in a volume.
Please send your abstract and a biographical statement as well as all other inquiries to: cfdobre@gmail.com
Languages: Romanian, French, English

25 years after the fall of communism in Central and Eastern Europe, its history and memory are still controversial. On the one hand, the scholars of the region are still denouncing communist crimes. Their research is mainly concerned with repressive aspects of the communist period. On the other hand, in some left wing circles, researchers aim at studying the „modernity” of communism.    
The memory of communism is even more divided than its history. Nostalgia is haunting society as well as irony and dennouciation. For instance, recent polls on the memory of communism show that the former regime kept a rather positive image among Romanians. Furthermore, young people born after 1989 consider communism a period of security and steadiness. Reflecting a postmemorial turn in remembering communism in Romania, this approach might be encountered in other countries of the region. 
If those who experienced communism are nostalgic or struggle to denounce the communist crimes and abuses, those born in the late 1980s remember communism with irony. Their approach to communism tends to become mainstream as this generation came to power in many sectors of the social, cultural, and political life of Romania.
After 25 years, the time to make a point of trends and evolution concerning the memory and history of communism has arrived. Therefore, we invite scholars and young researchers to attend our international conference, „25 Years After. History and Memory of Communism” organized by the Memoria Cultural Foundation and IICCMER on 20 and 21 November 2014 in Bucharest. We welcome papers in Romanian, English, and French as well as audio and video presentations, documentaries, posters and artistic installations on the following topics (any other related topics of research are welcomed) :
 • Historiography of communism
 • Everyday life
 • Memory and history of the repression
 • Memory trends
 • Postmemory generationAprès 25 ans. Histoires et mémoires du communisme

Après 25 ans. Histoires et mémoires du communisme


Conférence internationale à Bucarest
20 et 21 Novembre 2014

Organisateurs : Fondation Culturelle Memoria, l’Institute de l’Investigation des Crimes du Communisme et de la Mémoire de l’Exil Roumain (IICCMER)

Comité d’organisation : Claudia-Florentina Dobre (Mémoria, CEREFREA), Valeriu Antonovici (SNSPA)
Comité scientifique : Cosmin Budeancă (directeur général, IICCMER), Liliana Deyanova (professeur, Universitatea St. Kliment Ohridski, Sofia), Micaela Ghiţescu (directeur, Fundaţia Culturală Memoria), Adrian Miroiu (professeur, SNSPA), Radu Preda (président, IICCMER), Liviu Rotman (professeur, SNSPA), Izabela Skórzyńska (maître de conférence, Université ‘Adam Mickiewicz’, Poznań), Anna Wachowiak (professeur, Higher School of Humanities, Szczecin).

Informations
Date : 20-21 Novembre 2014
Terme limite pour envoi des propositions : 15 septembre 2014. Les propositions ne doivent pas dépasser 300 mots et devront être accompagnées d’une courte notice biographique. On encourage les artistes à participer avec des films, installations artistiques, affiches. Les intervenants seront notifiés le 25 septembre 2014.
Les travaux de la conférence seront publiés en volume ou dans un numéro spécial de la revue Memoria.
Envoiez, s.v.p., votre proposition à l’adresse suivante : cfdobre@gmail.com
Langues : français, anglais, roumain
Partenaires : Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA), SNSPA

25 ans après la chute du communisme en Europe centrale et orientale, la mémoire et l’histoire de ce régime restent controversées. D’une part, l’historiographie du communisme réside sous le signe de la dénonciation des crimes et des abus commis par ce régime. D’autre part, dans certains cercles de gauche, le communisme est associé au modernisme et à la modernisation.
La mémoire du communisme semble encore plus divisée que son histoire. Plusieurs tendances mémorielles se sont manifestées et se manifestent encore dans l’espace public, parfois en concurrence les uns avec les autres. La dénonciation mémorielle a connu ses temps forts dans les années 1990. La nostalgie la côtoyait de près. Elle s’est déclinée sous plusieurs aspects dont le tout dernier vise les jeunes nés après la chute du régime. Ceux-ci, bien qu’ils n’aient jamais connu le communisme, ont fait la leur une mémoire de famille mythologisée.
Si la dénonciation est l’apanage de ceux qui ont souffert toute sorte des persécutions pendant le communisme et la nostalgie est l’attitude de ceux qui y ont trouvé le sens de leur vie, l’ironie, déclinée souvent sous la forme de l’auto-ironie, anime la génération de ceux qui ont vécu leur jeunesse dans les années 1980. Pour eux, le communisme représente l’époque des privations de toute sorte, mais également l’époque d’un jeu de rôles destiné à surmonter les difficultés de la vie quotidienne. 
Un quart de siècle après la chute du communisme, on essaie de trouver des réponses à une série de questions: Qu’est-ce qu’on doit retenir du communisme? De quoi se rappeler? Comment doit-on écrire son histoire? Comment le faire?
À ces questions et à beaucoup d’autres, on invite les chercheurs du communisme à trouver des réponses dans le cadre de notre conférence, Après 25 ans. Histoires et mémoires du communisme, organisée à Bucarest, le 20 et 21 novembre 2014.
Les thèmes suivants sont proposés pour réflexion (néanmoins, les chercheurs sont libres à nous surprendre avec les sujets de leurs recherches):
 • L’historiographie du communisme
 • La vie quotidienne
 • La mémoire et l’histoire de la répression
 • Les mémoires du communisme
 • La génération post-mémorielle


Practicalities

duminică, 18 mai 2014

Convenors


Claudia-Florentina DOBRE is the editor of Memoria magazine. She majored in History at the University of Bucharest (1999). She held a Master of Arts in Medieval Studies from CEU (2002), and a MA in Social Sciences from Ecole doctorale francophone en sciences sociales, Europe centrale et orientale (2003). In June 2007, she defended her thesis on Women’s, former political detainees, testimonies on communism and political persecutions at Laval University of Québec. Subsequently, she was awarded « Robert Schuman scholarship of the European Parliament», in 2007, the « Junior Research Fellowship » of St. Kliment Ohridski University of Sofia, in 2009, and a postdoctoral fellowship at the University of Bucharest (2010-2013). She was a research fellow at Institute for the studies of the recent past, Sofia, Bulgaria, in 2010, and a Junior Visiting Scholar at Central European University, School of Historical and Interdisciplinary Studies, in 2012.
Fields of research: the memory of communism and political persecutions; memory and history, memory of deportation; museums and monuments, daily life, and women in politics.
e-mail: claudiaflorentinadobre@yahoo.com

Valeriu ANTONOVICI – PhD. in Political Sciences- SNSPA; master degree in Anthropology and Community Development; BA in Sociology; independent documentary film maker. I have made several documentary films about communist memory, memorial places, tradition and family, education and migration; I have taken part in several civic projects, some of which have been awarded and appreciated by civic and academic forums; I have also been a journalist and researcher as part of international projects. valeriua@gmail.com http://filmandmemorii.blogspot.ro/

TEMPLATE. PAPERWORD FILE TEMPLATE. PAPER MAIN TITLE
[Times New Roman 14 point, bold, centred, and Upper Case] 


Author Name(s) [Times New Roman, 12 point, bold, centred and Upper and lower case]
Affiliation [12 point, normal, centred and upper and lower case]
City, Country [12 point, normal, centred and upper and lower case]
E-mail [12 point, italic, centred and upper and lower case]


Abstract [Times New Roman 10-point, bold, centred and upper and lower case] This template will assist you in formatting your paper. Please, copy it on your computer and insert the text keeping the format indicated………[Times New Roman 10-point, italic, upper and lower case and alignment justified]
Keywords [Times New Roman, 10-point, bold, Alignment left] Innovation, technology, research projects , ….  [Times New Roman, 10-point, normal, upper and lower case and alignment left].1.      SECTION [Times New Roman, 12- point, bold, upper case and alignment left]

All the pages of the paper size should be 17 x 24 cm). The margins should top – 2.5 cm; bottom - 2.5 cm; left - 3.5 cm; right - 2.5 cm. All the text must be in one column format and Times New Roman must be used, including figures and tables.
1.5 spaced with 10-point interlining spacing. Leave one blank lines before the sections [Times New Roman, 12 point, normal, alignment justify, upper and lower case]

1.1  Subsections [Times New Roman, 12-point, bold, alignment left and capitalize the first letter]

The text included in the section or subsection must begin one line after the section or subsection title. Leave one blank lines (10 point) before the section title and one line before the subsection title.

2.      REFERENCES, FIGURES AND TABLES

The citation number of a bibliographical reference in text must be Harvard style.

One does not use footnotes to quote an author, but the “name of author” and “year of publication” format in the actual text, as follows: one author (A, 2001), two authors (A & B, 2002), or more than two authors (A et al., 2003). When one uses quotations, tables, figures, one must always mention the page number of the quoted resource (A, 2001: 75). 
The number of the table, graphic or figure will be presented in italics, before the name of the item, both aligned to the center. The name of the item will be presented in bold, using the same font as the rest of the text, and placed on the top of the table, graphic or figure. The bibliographic source (when existing) will be centered and placed below the figure, table or graphic, centered, 10pt. The font of the tables will be the same of the entire text.
A list of the references should be given at the end of the paper.

Figures, tables and graphics should be centred, numbered and accompanied by a legend. (Fig.1. Legend, Table 1. Legend)

Table 1. Name of the table
(Source: Author, 2004,  pp…..)

3.      PAGE NUMBERS, HEADERS AND FOOTNOTES

Please, avoid using page numbers, headers and footnotes.

References
 [Times New Roman, 10-point, bold, centred and capitalize the first letter]

[1]      
[2]      
[3]      
[Times New Roman, 10-point, normal, alignment justify, upper and lower case]

Sam, J., (2008). Article Title. Journal Name , 1-10.
Sam, J.,. (2008). Book Title. Location: Publisher.
Sam, J.,. Article Title. EIRP 2009 Proceedings (pp. 1-10). Location: Publisher.
Sam, J., (2008). Web page. Retrieved from http://www.apastyle.org/elecsource.html